In Den Haag hebben jaarlijks meer dan 30.000 mensen financiële problemen.

Stichting Humentum wil bij mensen die de Nederlandse taal of Internet minder goed beheersen (laag geletterden en (vooral) allochtone mensen) en schuldproblemen hebben, een rol spelen in Den Haag bij:

  • Het verkrijgen van een vertrouwenspositie.
  • Het terugdringen van de (schuld)problematiek bij deelnemers thuis.
  • De ontwikkeling van Nederlandse en meertalige vrijwilligers om deelnemers hierbij te ondersteunen.
  • Het actief doorverwijzen naar andere organisaties, indien gewenst.
  • Het ontwikkelen van zelfvertrouwen en zelfredzaamheid bij deelnemers bij het oplossen van eigen schulden
  • Het bevorderen van bereidheid bij deelnemers tot een wederdienst met een maatschappelijke inspanning.

Missie en doelstellingen.

Stichting Humentum houdt zich bezig met het ontzorgen en ontwikkelen van mensen met schuld waarbij een blijvende vertrouwenspositie wordt bereikt. Na het eerste jaar en bij behaalde resultaten (stabilisering en klaar voor de volgende fase van minnelijke bemiddeling of WSNP wordt er aandacht gegeven aan andere en multi problemen. In de tussentijd werkt Stichting Humentum zoveel mogelijk met ketenpartners. Stichting Humentum richt zich op mensen die moeite hebben met de Nederlandse taal en/of het begrijpen van de regels van de Gemeente.