Missie en doelstellingen.

Stichting Humentum houdt zich bezig met het ontzorgen en ontwikkelen van mensen met financiële problemen waarbij een blijvende vertrouwenspositie wordt bereikt. Na de eerste  (stabilisatie) fase en bij behaalde resultaten (ontzorgen) wordt er aandacht gegeven aan andere vervolgstappen (ontwikkelen). Zo kan er begeleiding worden gegeven op het gebied van budgtcoaching, is er hulp bij het ontwikkelen van leerdoelen of kunnen mensen ook opgeleid worden tot vrijwilliger met een erkend certicificaat.

Daarbij werkt Stichting Humentum zoveel mogelijk met ketenpartners. Stichting Humentum richt zich op mensen die moeite hebben met de Nederlandse taal en/of het begrijpen van de regels van de Gemeente.

In Den Haag hebben jaarlijks meer dan 30.000 mensen financiële problemen.

Stichting Humentum helpt mensen in Den Haag en die de Nederlandse taal of Internet minder goed beheersen (laag geletterden en (vooral) allochtone mensen) met schuldproblemen:

  • Door het verkrijgen van een vertrouwenspositie.
  • Door deelnemers vooral thuis te begeleiden
  • Door Nederlandse en anderstalige vrijwilligers te helpen zich te ontwikkelen, te trainen en te begeleiden.
  • Door actief door te verwijzen naar andere organisaties, indien gewenst.
  • Door het ontwikkelen van zelfvertrouwen en zelfredzaamheid bij deelnemers bij het oplossen van eigen schulden
  • Door het bevorderen van bereidheid bij deelnemers tot een wederdienst met een maatschappelijke inspanning. Zo kunnen deelnemers langzaam ook leren anderen te helpen met schuldproblemen.